آیا از عملکرد برنامه نود و عادل فردوسی پور در سال ۹۷ رضایت دارید؟

آیا برخورد مدیر شبکه ۳ با عادل فردوسی پور درست بود؟
رضایت از 90
بله
خیر
14.61%
85.39%
5852
1001
برخورد مدیر شبکه ۳
بله
خیر
93.62%
6.38%
434
6366
با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
تعداد کل شرکت کنندگان: 6853
نام شماره تماس برخورد با عادل عملکرد 90
رضا نامدار 0939*****39 خیر بله
رامین 0939*****30 خیر بله
علی 0915*****16 خیر بله
بی نام 0912*****96 خیر بله
بی نام 0991*****40 خیر بله
بی نام 0917*****77 خیر بله
بی نام 0990*****95 خیر بله
امین 0937*****62 خیر بله
مجید 0916*****24 خیر بله
پویا 0933*****39 خیر بله
علی persssspolis 0912*****41 خیر بله
nimajlo 0936*****35 خیر بله
حمید آرسنال 0937*****78 خیر بله
بی نام 0911*****75 خیر خیر
بی نام 0919*****07 خیر بله
بی نام 0903*****30 خیر بله
سینا فتاحی 0938*****08 خیر بله
reza 0911*****86 خیر بله
بی نام 0938*****66 خیر بله
نوید 0933*****73 خیر بله
بی نام 0912*****68 خیر بله
بی نام 0913*****43 خیر بله
Op 0914*****52 نامشخص خیر
ماجد سلامی 0917*****90 خیر بله
وزیری 0939*****14 خیر بله
ابراهیمی 0917*****14 خیر بله
M.z 0911*****67 خیر بله
مهدی رمضان نیا 0911*****52 خیر بله
حسین 0938*****76 خیر بله
بی نام 0913*****88 خیر بله
بی نام 0930*****35 خیر بله
بی نام 0939*****99 خیر بله
Emad 0921*****60 خیر بله
hamid gullit 0937*****83 بله خیر
بی نام 0913*****99 خیر بله
mamaldinho 0919*****19 بله خیر
تاجی 0938*****21 خیر بله
اکبر 0915*****38 خیر بله
بی نام 0910*****20 خیر بله
عباس گرزین 0911*****52 خیر بله
بی نام 0911*****66 خیر بله
بی نام 0990*****74 خیر بله
بی نام 0936*****92 خیر خیر
reza 0916*****20 خیر بله
5555 0902*****72 خیر بله
بی نام 0939*****02 خیر بله
بی نام 0937*****39 خیر بله
mahdi rafei 0919*****91 بله خیر
بی نام 0990*****12 خیر بله
علی 0937*****03 خیر بله
علي كريمي درشوري 0917*****59 خیر بله
✌AMIRALI✌ 0917*****27 خیر بله
عادل(ولی نه فردوسی پورش) 0912*****09 خیر خیر
بی نام 0935*****85 بله خیر
بی نام 0914*****12 خیر بله
امیر 0935*****43 خیر بله
بی نام 0915*****66 خیر بله
Ali 0912*****70 خیر بله
بی نام 0913*****87 خیر بله
arash zeraatdoost 0901*****42 خیر بله
بی نام 0901*****19 خیر خیر
بی نام 0939*****57 خیر خیر
بی نام 0902*****67 خیر بله
javad 0938*****00 خیر بله
سید علی فاضلی 0913*****41 خیر بله
pedram 0915*****91 خیر بله
Amin 0939*****14 خیر بله
کوروش 0930*****54 خیر بله
محمد 0936*****73 خیر بله
بی نام 0936*****89 خیر بله
بی نام 0930*****91 بله خیر
بی نام 0936*****85 خیر بله
بی نام 0921*****37 خیر بله
بی نام 0917*****65 خیر بله
ممد 0919*****82 خیر بله
بی نام 0917*****49 خیر بله
بی نام 0914*****04 خیر بله
amir 0937*****66 خیر بله
بی نام 0919*****89 خیر خیر
منصوره قدیمی 0911*****89 خیر بله
Caulfield 0922*****53 خیر بله
Alireza Hasheminia 0912*****47 خیر بله
پارسا صیقلانی 0902*****53 خیر بله
بی نام 0917*****97 خیر بله
سید سینا جلیلی 0912*****22 بله خیر
بی نام 0935*****23 خیر بله
بی نام 0912*****01 خیر بله
اميررضا 0939*****55 خیر بله
حسینی 0919*****87 خیر بله
بی نام 0905*****93 بله خیر
بی نام 0914*****12 بله خیر
محسن دهخدا 0911*****80 خیر بله
بی نام 0912*****23 خیر بله
امین 0930*****43 خیر بله
سید رستم موسوی 0990*****33 خیر بله
RezaPito 0911*****33 خیر بله
بی نام 0903*****87 خیر بله
حامد 0935*****04 بله بله
بی نام 0933*****58 خیر خیر
بی نام 0918*****09 خیر بله
برگزار کننده نظرسنجی : طرفداری