آیا از عملکرد برنامه نود و عادل فردوسی پور در سال ۹۷ رضایت دارید؟

آیا برخورد مدیر شبکه ۳ با عادل فردوسی پور درست بود؟
رضایت از 90
بله
خیر
14.61%
85.39%
5852
1001
برخورد مدیر شبکه ۳
بله
خیر
93.62%
6.38%
434
6366
با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
تعداد کل شرکت کنندگان: 6853
نام شماره تماس برخورد با عادل عملکرد 90
آرش میرباقری 0912*****15 خیر خیر
بی نام 0939*****02 خیر بله
Jafar 0919*****04 خیر خیر
بی نام 0918*****78 خیر بله
بی نام 0918*****24 خیر بله
مرتضی تحریری 0911*****34 خیر بله
بی نام 0937*****57 خیر بله
sajad 0918*****96 خیر بله
بی نام 0936*****22 خیر خیر
محمدرضا 0912*****13 خیر بله
کیارش 0933*****05 خیر بله
بی نام 0936*****59 خیر خیر
بی نام 0990*****99 خیر بله
حمیددایی 0912*****05 خیر بله
Abolfazl 0921*****76 خیر بله
عارف صادقی 0917*****62 خیر بله
بی نام 0903*****17 خیر بله
فدا sina 0911*****92 خیر بله
محمدجواد 0939*****93 خیر خیر
Abolfazl Alipour 0917*****31 خیر بله
ساناز 0912*****30 خیر بله
سامان رستم بیگی 0912*****60 بله بله
بی نام 0913*****07 خیر بله
بی نام 0912*****43 خیر بله
بی نام 0936*****26 خیر بله
علی 0937*****19 خیر بله
AmiNimA 0910*****71 خیر بله
NariMaN 0912*****87 خیر بله
امیر مهدوی 0901*****66 خیر خیر
بی نام 0936*****95 خیر بله
Morteza_adn 0990*****63 خیر بله
mhmd 0919*****58 خیر بله
بی نام 0935*****51 خیر بله
علی حکیم‌الهی 0912*****60 خیر بله
امیرحسین حق‌نظری 0935*****53 خیر بله
alireza 0911*****39 خیر بله
Erfan 0901*****83 خیر بله
Kasra 0935*****65 خیر بله
emre 0938*****48 بله خیر
Hamid 0990*****51 خیر بله
بی نام 0937*****74 خیر بله
M.A.S 0912*****98 خیر بله
Ali e Reza 0919*****09 خیر بله
بی نام 0930*****33 خیر بله
بی نام 0912*****51 خیر بله
بی نام 0901*****22 خیر بله
Pooya 0935*****40 خیر بله
علیرضا نجاتی 0935*****64 خیر خیر
بی نام 0930*****67 خیر بله
علیرضا 0911*****98 خیر بله
محمدعلی جنت خواه دوست 0919*****84 خیر خیر
میلاد 0912*****04 خیر بله
سعید راعی 0939*****64 خیر خیر
برگزار کننده نظرسنجی : طرفداری