آیا از عملکرد برنامه نود و عادل فردوسی پور در سال ۹۷ رضایت دارید؟

آیا برخورد مدیر شبکه ۳ با عادل فردوسی پور درست بود؟
رضایت از 90
بله
خیر
14.61%
85.39%
5852
1001
برخورد مدیر شبکه ۳
بله
خیر
93.62%
6.38%
434
6366
با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
تعداد کل شرکت کنندگان: 6853
نام شماره تماس برخورد با عادل عملکرد 90
Ali n 0914*****95 خیر بله
Aqay xas 0903*****07 خیر بله
سو 0916*****86 خیر خیر
Sajjad 0911*****91 خیر بله
saleh 0912*****68 خیر بله
حامی 0990*****90 خیر بله
امیرمحمد 0922*****94 خیر بله
Beh 0911*****68 خیر بله
بی نام 0919*****84 خیر بله
بی نام 0937*****74 خیر بله
رستمي 0919*****73 خیر بله
Danial 0910*****93 خیر بله
بی نام 0939*****03 خیر بله
میثم 0915*****35 بله خیر
بی نام 0937*****54 خیر بله
امید 0912*****13 خیر بله
rastin 0938*****36 خیر بله
علی 0919*****07 بله خیر
کاتالان اصیل 0901*****79 خیر بله
ایمان 0939*****63 خیر خیر
بی نام 0936*****22 خیر بله
مرتضی 0912*****83 خیر بله
محمد جواد 0938*****76 خیر بله
Sadegh 0938*****51 خیر بله
رضا 0912*****82 خیر بله
علی 0919*****11 خیر بله
بی نام 0936*****21 خیر بله
بی نام 0935*****29 خیر بله
بی نام 0930*****56 خیر بله
amir 0913*****00 خیر بله
Arsham 0912*****27 بله خیر
بی نام 0936*****95 خیر بله
علیرضا 0915*****97 بله بله
Behrang.armoon@gmail.com 0917*****95 خیر بله
حد ماهی 0914*****80 خیر بله
Mrrs 0938*****52 خیر بله
ادريس 0903*****90 خیر بله
sima 0919*****71 بله خیر
King 0911*****23 خیر بله
بی نام 0912*****90 خیر بله
مش مراد 0933*****03 خیر بله
مرادی 0918*****71 خیر بله
Alipm 0938*****48 خیر بله
بی نام 0933*****53 خیر خیر
Hosein 0936*****42 خیر بله
یوسف حلاجی 0939*****05 خیر بله
ارش 0939*****75 خیر بله
رامین 0912*****62 خیر بله
رضا نجفی 0938*****80 خیر بله
بی نام 0919*****95 خیر بله
امیر 0990*****52 خیر بله
FardadFd 0938*****71 خیر بله
شوبر 0913*****52 خیر خیر
بی نام 0935*****63 خیر بله
سروش 0935*****60 خیر بله
مهدی 0930*****44 خیر بله
بی نام 0913*****70 خیر بله
بی نام 0919*****24 خیر بله
بی نام 0939*****69 خیر بله
habib 0939*****13 خیر بله
Adel 0912*****26 بله خیر
امیرسام 0920*****82 بله بله
میلاد 0918*****94 خیر بله
بی نام 0912*****23 خیر بله
عبدالقدوس دهواری 0938*****47 خیر بله
بی نام 0938*****99 خیر بله
بی نام 0912*****99 خیر بله
بی نام 0919*****43 بله خیر
ارشیا 0930*****87 خیر بله
Amir 0903*****77 خیر بله
Mohammad Mehdi Hassani 0917*****18 خیر بله
هادی 0914*****99 خیر بله
بی نام 0917*****37 خیر بله
مهدی 0936*****33 خیر خیر
بی نام 0914*****75 خیر بله
ahmad 0930*****42 خیر خیر
علی 0915*****39 خیر بله
بی نام 0919*****57 خیر بله
Milad 0910*****36 خیر بله
مهرعلی سلامی 0936*****93 خیر بله
ریموند.ردینگتون 0913*****21 بله بله
بی نام 0936*****23 خیر بله
پویا افتخاری 0916*****52 خیر بله
بی نام 0937*****58 خیر بله
بی نام 0903*****37 خیر بله
اشکان خرمیان 0918*****02 بله خیر
مهدی 0918*****48 خیر بله
عليرضا حسيني 0912*****85 خیر بله
Madridi 0910*****02 خیر بله
بی نام 0939*****54 خیر بله
Pedram 0901*****20 خیر بله
vahid1371shojapour@gmail.com 0914*****45 خیر بله
Fbt 0910*****26 خیر بله
میلاد خوشدل 0933*****90 خیر بله
بی نام 0912*****99 خیر بله
سید رضا 0915*****48 بله خیر
KvQ 0910*****85 خیر بله
بی نام 0912*****63 خیر بله
عارف 0939*****96 خیر بله
بی نام 0913*****30 خیر بله
برگزار کننده نظرسنجی : طرفداری