آیا از عملکرد برنامه نود و عادل فردوسی پور در سال ۹۷ رضایت دارید؟

آیا برخورد مدیر شبکه ۳ با عادل فردوسی پور درست بود؟
رضایت از 90
بله
خیر
14.61%
85.39%
5852
1001
برخورد مدیر شبکه ۳
بله
خیر
93.62%
6.38%
434
6366
با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
تعداد کل شرکت کنندگان: 6853
نام شماره تماس برخورد با عادل عملکرد 90
Milad 0912*****86 خیر خیر
امیر ملک محمد 0913*****74 خیر بله
Spb 0921*****57 خیر بله
Sami 0936*****89 خیر بله
بی نام 0918*****84 خیر خیر
بی نام 0939*****73 خیر بله
بی نام 0939*****80 خیر بله
مهدی عتیق 0903*****39 خیر بله
Ali 0938*****31 بله خیر
مجتبی حاجیلو 0936*****26 خیر بله
Milad 0935*****33 بله خیر
بی نام 0936*****98 خیر بله
بی نام 0991*****07 خیر بله
Aa 0933*****56 خیر بله
بی نام 0919*****57 خیر بله
yaser sadeghi 0935*****81 خیر بله
حاج بابک 0922*****61 خیر بله
Koorowsh 0933*****99 خیر بله
بی نام 0936*****72 خیر بله
سهند ترابی 0914*****30 خیر بله
امیر نوری 0910*****94 خیر بله
مهدی 0914*****93 خیر بله
آیدین 0903*****68 بله خیر
عبدالله 0917*****00 خیر بله
سیامک 0910*****39 خیر بله
Amir 0990*****73 خیر بله
mehdi 0933*****02 خیر بله
پاتریک 0912*****22 خیر بله
Ali 0936*****79 خیر بله
احسان 0922*****82 خیر بله
amirranjaskari@gmail.com 0905*****63 خیر بله
محسن 0911*****62 خیر بله
amirliver 0933*****15 خیر بله
سینا 0913*****42 خیر بله
بی نام 0935*****51 خیر خیر
بی نام 0911*****35 بله خیر
مجتبی 0937*****32 خیر بله
احد کشاورز 0920*****13 خیر بله
Ali 0912*****98 خیر بله
علی 0921*****02 خیر بله
Ali.mlm 0939*****09 خیر بله
اميرحسين رحيمي 0936*****95 خیر بله
جووووونم 0901*****14 بله خیر
امیرحسین امیری 0935*****16 خیر بله
بی نام 0938*****10 خیر بله
بی نام 0912*****39 خیر خیر
علی 0913*****20 خیر بله
میثم جیمیلی 0930*****63 خیر بله
امیرحسین 0937*****13 خیر بله
koosha 0912*****66 خیر بله
مهدی 0917*****16 خیر بله
نیما 0910*****77 خیر بله
امیرحسین رحمان زاده 0910*****96 خیر بله
میثم 0914*****23 خیر خیر
بی نام 0910*****58 خیر بله
بی نام 0914*****41 خیر بله
E.h 0919*****66 خیر بله
Javad_jd 0921*****46 خیر بله
بی نام 0933*****89 خیر بله
بهادر 0938*****89 خیر بله
mehran 0913*****75 خیر بله
محمد صادق عچرش عمیری 0916*****15 خیر خیر
علی اکبری 0937*****05 خیر بله
علی کلان 0935*****17 خیر خیر
SaeeD17 0935*****24 خیر بله
امیرعلی 0930*****45 بله خیر
مرتضی 0933*****49 خیر بله
اسکندری 0939*****53 خیر بله
بی نام 0912*****97 خیر بله
بی نام 0935*****59 خیر بله
ارسام رهام 0936*****90 خیر بله
میلاد 0936*****32 خیر خیر
Ahmadi 0939*****26 بله خیر
Ashkan 0922*****44 خیر خیر
بی نام 0911*****10 خیر بله
حسن 0913*****48 خیر بله
بی نام 0933*****45 خیر بله
Mmd 0912*****75 خیر بله
بی نام 0910*****69 خیر خیر
محمد مجیدی 0930*****31 خیر بله
reza 0936*****10 خیر بله
هادی محمدی 0916*****06 خیر بله
ابراهیم 0914*****29 خیر بله
رضا 0933*****45 خیر بله
Ali 0910*****85 خیر بله
anti kise 0914*****27 خیر بله
بی نام 0903*****64 بله خیر
مهدی 0916*****41 خیر بله
Aria 0936*****94 خیر بله
بی نام 0918*****30 بله خیر
بی نام 0937*****04 خیر خیر
محمد 0917*****07 خیر بله
بی نام 0933*****58 خیر بله
Mahdi74 0919*****96 بله خیر
Matin 0936*****27 خیر بله
آرین 0903*****59 خیر بله
بی نام 0937*****76 خیر بله
بی نام 0918*****90 خیر بله
Salman 0935*****11 خیر بله
Moji 0912*****37 خیر خیر
برگزار کننده نظرسنجی : طرفداری