آیا از عملکرد برنامه نود و عادل فردوسی پور در سال ۹۷ رضایت دارید؟

آیا برخورد مدیر شبکه ۳ با عادل فردوسی پور درست بود؟
رضایت از 90
بله
خیر
14.61%
85.39%
5852
1001
برخورد مدیر شبکه ۳
بله
خیر
93.62%
6.38%
434
6366
با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
تعداد کل شرکت کنندگان: 6853
نام شماره تماس برخورد با عادل عملکرد 90
داود بختیاری 0916*****40 بله خیر
یاسر 0990*****67 خیر بله
Kamran 0912*****37 خیر بله
احسان 0912*****82 بله خیر
علی آبی 0912*****52 خیر خیر
صادق شریفی 0921*****59 خیر بله
Hfm ariaei 0903*****01 خیر بله
بی نام 0938*****83 خیر بله
امین رحیمی 0938*****08 خیر بله
IMan 0938*****45 خیر بله
بی نام 0911*****82 خیر خیر
adel 0911*****07 خیر بله
فربد الله کرم 0921*****15 خیر بله
عرشیا 0903*****50 خیر خیر
حجت 0936*****22 خیر خیر
محمد رضایی 0937*****50 خیر بله
Ehsan 0912*****13 خیر بله
مهدی 0917*****21 خیر بله
حسین 0937*****05 خیر بله
Saeed 0933*****76 خیر بله
رضاتوانگر 0936*****75 نامشخص بله
Hamed ChSh 0991*****20 خیر بله
رسولی 0901*****27 خیر بله
فرامرز حسینی 0913*****92 خیر بله
مهدی پورپاکار 0936*****03 خیر بله
سید جلال عباسی 0918*****71 خیر بله
نیما 0910*****63 خیر بله
Adim 0938*****67 خیر خیر
یوونتوس 0901*****71 خیر بله
Salman 0938*****95 خیر بله
بی نام 0939*****86 خیر بله
شهریار ک 0930*****71 خیر بله
محمد 0936*****45 خیر خیر
بی نام 0936*****82 خیر بله
mmdrez.a 0933*****91 خیر بله
Kamran 0910*****58 خیر بله
Mahdi 0933*****34 خیر بله
محمد 0933*****95 خیر بله
SALAMI 0938*****80 خیر بله
red 0903*****75 خیر بله
Mehdi199996me@gmail.com 0918*****95 خیر خیر
حضرت پشم 0930*****44 خیر خیر
بی نام 0917*****47 خیر بله
عارف میر 0910*****55 بله خیر
بی نام 0921*****21 خیر بله
بی نام 0913*****44 خیر خیر
عماداحسان 0935*****69 خیر بله
بی نام 0937*****22 خیر بله
مجید 0912*****03 خیر بله
بی نام 0903*****95 خیر بله
سهیل 0915*****03 خیر بله
علیرضا 0912*****51 بله خیر
مرتضی 0939*****26 خیر بله
بی نام 0935*****25 خیر بله
علی محمدی 0916*****52 خیر بله
بی نام 0910*****28 خیر بله
محمد رضایی 0901*****40 خیر بله
حسین آخوندی 0935*****87 خیر بله
پژمان رمضان نژاد 0990*****08 خیر بله
Sa 0921*****62 خیر بله
عرفان کرمی 0919*****14 خیر بله
علی 0930*****61 خیر بله
یاسر 0915*****14 خیر بله
بی نام 0935*****83 خیر بله
بی نام 0913*****98 خیر بله
mohamad zahedi 0935*****43 خیر بله
بی نام 0913*****76 خیر بله
Ali 0918*****26 خیر بله
هادی 0936*****28 خیر بله
بی نام 0935*****33 خیر بله
بی نام 0915*****92 خیر بله
Juve 0911*****38 خیر بله
emad.sheykhan@gmail.com 0912*****06 خیر بله
بی نام 0939*****76 خیر بله
Hasan fm 0930*****34 خیر بله
Ahmad reza qanbari 0935*****38 خیر بله
علی حسنی 0912*****85 خیر بله
بی نام 0935*****02 خیر بله
پوریا عبداله زاده 0938*****88 خیر بله
بی نام 0939*****56 خیر بله
بی نام 0912*****59 خیر خیر
میلاد 0919*****32 خیر بله
بی نام 0938*****33 خیر بله
مهدی 0911*****11 خیر بله
بی نام 0933*****67 خیر بله
سعيد لطفى 0938*****16 خیر بله
بی نام 0936*****45 خیر خیر
بهنام همپا 0935*****50 خیر بله
محمدرضا حمیدی 0911*****52 خیر بله
Ali 0933*****56 خیر بله
محمد 0917*****47 خیر بله
مجتبی 0937*****65 خیر بله
Mohammad 0938*****35 خیر بله
بی نام 0913*****97 خیر بله
مهدی 0922*****11 خیر بله
Farid 0936*****08 خیر بله
سالار فلاح 0935*****39 خیر بله
شادمهر 0938*****21 خیر بله
بی نام 0933*****82 بله خیر
Mohammad karkhane 0990*****00 خیر بله
برگزار کننده نظرسنجی : طرفداری