آیا از عملکرد برنامه نود و عادل فردوسی پور در سال ۹۷ رضایت دارید؟

آیا برخورد مدیر شبکه ۳ با عادل فردوسی پور درست بود؟
رضایت از 90
بله
خیر
14.61%
85.39%
5852
1001
برخورد مدیر شبکه ۳
بله
خیر
93.62%
6.38%
434
6366
با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
تعداد کل شرکت کنندگان: 6853
نام شماره تماس برخورد با عادل عملکرد 90
Amir 0912*****84 خیر بله
بی نام 0918*****28 خیر بله
احسان 0938*****04 خیر بله
حسین 0915*****12 خیر بله
یعقوب موسوی 0916*****85 خیر بله
نوید مهدی زاده 0915*****93 بله خیر
محمد 0912*****60 خیر بله
محسن فرزانه 0918*****07 خیر خیر
بی نام 0936*****73 خیر خیر
Mady 0990*****13 خیر بله
Mehdi Alidadi 0902*****70 خیر بله
Reza 0939*****23 خیر بله
نريمان 0912*****72 خیر بله
بی نام 0935*****20 خیر خیر
حمیدرضا 0901*****46 خیر بله
بی نام 0930*****61 خیر بله
بی نام 0916*****25 خیر بله
امير 0912*****55 بله خیر
بی نام 0917*****61 خیر بله
بی نام 0912*****52 خیر خیر
بی نشان تر از کویر 0939*****01 خیر خیر
بی نام 0936*****59 خیر خیر
maghooli 0933*****16 خیر بله
مصطفی 0935*****71 خیر بله
صادق علیشاپور 0903*****53 خیر بله
Mohammad Roustaei 0912*****35 خیر بله
بی نام 0916*****84 خیر بله
بی نام 0903*****60 خیر بله
علیرضا 0912*****64 خیر بله
SINA 0938*****92 خیر بله
بی نام 0918*****09 نامشخص بله
rrr 0917*****58 خیر بله
بی نام 0935*****77 خیر بله
بی نام 0911*****59 خیر بله
بی نام 0914*****72 خیر بله
بی نام 0938*****57 خیر خیر
joje 0936*****43 خیر بله
بی نام 0933*****43 خیر بله
Khalaf nawaseri 0916*****06 خیر بله
احسان نوروزی 0919*****74 خیر بله
الهام 0939*****31 خیر خیر
بی نام 0921*****62 بله خیر
بی نام 0922*****71 خیر بله
بی نام 0939*****56 خیر بله
بی نام 0937*****18 خیر بله
بی نام 0937*****61 بله خیر
mojtaba 0991*****68 خیر بله
یاشار 0912*****94 خیر خیر
بی نام 0911*****32 خیر بله
Mohammad 0916*****58 خیر بله
بی نام 0937*****88 خیر بله
حسین 0902*****04 خیر بله
علی سماعی نژاد 0912*****25 خیر بله
عماد 0912*****80 خیر بله
خالقی 0914*****46 بله خیر
بی نام 0915*****66 خیر بله
بی نام 0919*****39 خیر بله
اشکان 0912*****35 خیر خیر
حسام 0913*****21 خیر بله
بی نام 0930*****34 خیر بله
سیداحمدنیاکان 0911*****88 خیر بله
Yasser rostami 0937*****89 خیر بله
هادی 0919*****49 خیر بله
حامد خواجه پور 0937*****45 خیر بله
بهنام قاسمی 0935*****55 خیر بله
بهزاد 0912*****96 خیر بله
لیلا دلفی 0916*****02 خیر بله
رضا پورسیدعسکری 0913*****20 خیر بله
روح اله دهقان 0915*****02 خیر بله
Si 0916*****26 بله بله
بی نام 0936*****52 خیر خیر
بی نام 0911*****58 خیر بله
ساناز خاکپور 0935*****95 خیر بله
بی نام 0991*****36 بله خیر
بی نام 0903*****51 بله خیر
آرزو حسین نژاد 0912*****74 نامشخص بله
محمد 0910*****45 خیر بله
محمد 0918*****36 خیر بله
علی موسوی 0912*****39 بله خیر
بی نام 0911*****46 خیر بله
ابرمرد 0911*****96 خیر بله
بی نام 0922*****58 خیر بله
Amir 0936*****36 خیر بله
حسین 0937*****38 بله خیر
ali s 0937*****03 خیر خیر
RMB007 0919*****46 خیر بله
Mojtabafcb 0917*****26 خیر بله
بی نام 0921*****53 خیر بله
بی نام 0913*****02 خیر خیر
حامد تمیمی 0901*****89 خیر بله
بی نام 0918*****33 خیر بله
بی نام 0911*****91 خیر بله
بی نام 0938*****58 خیر بله
يه نفر 0912*****07 خیر خیر
بی نام 0935*****01 خیر خیر
Amin 0913*****05 خیر بله
CR7 0916*****09 خیر بله
بی نام 0901*****37 خیر بله
بی نام 0933*****73 خیر خیر
مهدی 0912*****89 خیر بله
برگزار کننده نظرسنجی : طرفداری