آیا از عملکرد برنامه نود و عادل فردوسی پور در سال ۹۷ رضایت دارید؟

آیا برخورد مدیر شبکه ۳ با عادل فردوسی پور درست بود؟
رضایت از 90
بله
خیر
14.61%
85.39%
5852
1001
برخورد مدیر شبکه ۳
بله
خیر
93.62%
6.38%
434
6366
با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
تعداد کل شرکت کنندگان: 6853
نام شماره تماس برخورد با عادل عملکرد 90
هومن 0937*****77 خیر بله
ali 0938*****30 خیر بله
بی نام 0937*****00 خیر بله
بی نام 0937*****56 خیر بله
hami hami 0936*****89 خیر بله
Ali kiani 0911*****38 خیر بله
بی نام 0918*****37 خیر بله
معین مهاجر 0901*****71 خیر بله
sara 0905*****88 خیر بله
بی نام 0915*****09 خیر بله
بی نام 0910*****60 خیر بله
me sa 0933*****77 خیر بله
بی نام 0913*****82 بله خیر
بی نام 0915*****17 نامشخص بله
محمد 0911*****42 خیر بله
میرزایی 0937*****47 خیر بله
بی نام 0919*****44 خیر بله
بی نام 0938*****77 خیر خیر
سبحان افروزی 0903*****15 خیر بله
بی نام 0991*****38 خیر بله
بی نام 0912*****24 خیر بله
Mj.nerazzuri 0935*****77 خیر خیر
یه بنده خدایی 0917*****98 خیر بله
بی نام 0935*****77 بله خیر
بی نام 0912*****77 بله خیر
محمدجواد 0921*****43 خیر بله
امین 0912*****75 خیر بله
K35 0936*****17 خیر بله
بی نام 0930*****13 خیر بله
بی نام 0910*****63 خیر بله
mehrdad 0936*****94 خیر بله
امیرحسین توحیدی فر 0919*****90 خیر بله
احسانی فرد 0933*****61 خیر بله
Sina bayat 0922*****10 خیر بله
صادق 0939*****09 خیر بله
Edris 0918*****26 بله خیر
سیدعلی 0910*****70 نامشخص بله
s 0913*****21 بله خیر
سجاد فرج پور 0937*****99 خیر بله
اسماعیل 0921*****84 خیر بله
Mohammad 0990*****02 خیر بله
Mohammad 0912*****04 خیر بله
Amir 0913*****11 خیر خیر
محمد 0912*****99 خیر خیر
بی نام 0915*****43 خیر بله
بی نام 0919*****46 خیر بله
Amin 0912*****58 خیر بله
محسن bvb09 0919*****98 خیر بله
محمد 0938*****78 خیر بله
بی نام 0918*****40 خیر بله
حمایت از ۹۰ و شفافیت 0936*****74 خیر بله
جواد 0938*****07 خیر بله
آمانج 0935*****39 خیر بله
Rezvan 0912*****30 خیر بله
بی نام 0938*****48 خیر بله
جوانشیر 0922*****23 خیر خیر
رویا کهن 0936*****07 خیر بله
محمد کهن 0914*****50 خیر بله
بی نام 0939*****89 خیر بله
روح الله 0917*****99 خیر بله
بی نام 0911*****51 خیر بله
بی نام 0917*****20 خیر بله
بی نام 0921*****52 خیر بله
حسین 0937*****89 خیر بله
آروین یوسفی 0921*****43 خیر بله
علی 0903*****07 خیر بله
توکلی 0913*****30 خیر بله
بی نام 0903*****67 بله خیر
بی نام 0918*****91 بله خیر
بی نام 0901*****74 بله خیر
Alireza 0916*****77 خیر خیر
Omid RF9 0912*****03 خیر خیر
حامد خلیلی 0910*****70 بله خیر
بی نام 0913*****57 خیر بله
بی نام 0919*****13 بله خیر
بی نام 0912*****41 خیر بله
محمد 0911*****05 خیر خیر
بی نام 0933*****65 خیر بله
بی نام 0912*****06 خیر خیر
جاهد یوسفوند 0930*****88 خیر بله
alireza 0911*****95 خیر بله
بی نام 0917*****07 خیر خیر
- 0911*****71 خیر بله
علی محبی زاده 0935*****96 خیر بله
علی 0917*****85 خیر خیر
meissam 0937*****49 خیر بله
Misagh 0935*****84 خیر بله
شروین 0911*****18 خیر خیر
Mehdi 0913*****91 نامشخص بله
بی نام 0915*****49 خیر بله
بی نام 0936*****40 خیر بله
حامد رحمانی 0913*****00 خیر خیر
مصطفی 0912*****85 خیر بله
مصطفی 0912*****09 خیر بله
Alireza 0912*****42 خیر بله
barsin 0914*****84 خیر بله
Ghiasi 0930*****15 خیر بله
بی نام 0914*****04 خیر خیر
پارسا 0918*****82 خیر بله
بی نام 0919*****61 خیر بله
برگزار کننده نظرسنجی : طرفداری