آیا از عملکرد برنامه نود و عادل فردوسی پور در سال ۹۷ رضایت دارید؟

آیا برخورد مدیر شبکه ۳ با عادل فردوسی پور درست بود؟
رضایت از 90
بله
خیر
14.61%
85.39%
5852
1001
برخورد مدیر شبکه ۳
بله
خیر
93.62%
6.38%
434
6366
با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
تعداد کل شرکت کنندگان: 6853
نام شماره تماس برخورد با عادل عملکرد 90
sabz 0901*****88 خیر بله
Mohammad 0917*****02 خیر بله
دلال اعظم فردوسی گوز 0902*****02 بله خیر
محمد 0933*****24 خیر بله
stormborn 0937*****16 خیر بله
بی نام 0913*****64 خیر بله
علی 0991*****25 بله بله
Masoud 0930*****12 خیر بله
Milad Ahmadi 0912*****13 خیر بله
بی نام 0911*****25 خیر بله
بی نام 0917*****59 خیر بله
فرج اله دریکوند 0916*****46 خیر بله
Meteor 0911*****40 خیر بله
Amin mobasher 0912*****65 خیر بله
X 0903*****29 خیر بله
abed 0933*****94 بله خیر
حسن بحرینی 0912*****63 خیر بله
بی نام 0912*****63 خیر بله
بی نام 0916*****56 خیر بله
رامین بیژن فر 0917*****62 خیر بله
بی نام 0913*****70 خیر بله
بی نام 0915*****62 خیر بله
رضا 0917*****87 خیر بله
امین توکلی 0903*****91 خیر بله
Aqilput 0917*****39 خیر بله
محمد بهادری 0937*****03 خیر بله
Bahman 0919*****42 خیر بله
بی نام 0917*****72 خیر بله
بی نام 0990*****36 خیر بله
وحید آقایی بهجانی 0917*****62 نامشخص بله
Mm 0911*****82 خیر بله
بی نام 0916*****92 بله خیر
علی روستائی 0903*****05 خیر بله
حسام 0919*****83 خیر بله
بی نام 0990*****61 خیر بله
علیرضا روستائی 0912*****47 خیر بله
Shahab 0917*****82 خیر خیر
Mahdirafa 0919*****82 خیر خیر
بی نام 0938*****28 خیر بله
Amir United 0915*****32 خیر بله
نامداری 0917*****94 خیر بله
ahmadreza 0901*****37 خیر بله
مجتبی 0912*****83 نامشخص بله
Mg 0933*****44 خیر بله
M 0912*****38 خیر بله
بی نام 0939*****74 خیر بله
بی نام 0911*****28 خیر بله
Vahid 0937*****33 خیر بله
omid 0919*****61 خیر خیر
مهرزاد برومند 0917*****56 خیر بله
moslem 0916*****42 خیر بله
سروش 0933*****76 خیر خیر
abolfazl1986@yahoo.com 0915*****55 خیر خیر
بی نام 0918*****24 خیر بله
بی نام 0919*****15 خیر بله
بی نام 0939*****89 خیر بله
Gharamamad 0922*****83 خیر بله
ramin1 0916*****94 خیر بله
بی نام 0938*****68 خیر بله
behnam 0936*****26 خیر بله
Milad 0935*****46 خیر بله
emad 0917*****51 بله بله
hashem hossinizadh 0916*****20 خیر بله
Behzad 0912*****67 خیر بله
Zahra kolahkaj 0913*****09 خیر بله
کلاه کج 0990*****89 خیر بله
Zeynab Nazari 0938*****26 خیر بله
زهرا نظری 0933*****95 خیر بله
Asef 0933*****30 خیر بله
جعفر 0905*****15 بله بله
ali mohammadi 0938*****92 خیر بله
مسعود 0919*****92 خیر بله
سودابه 0916*****03 خیر بله
محمدحسن دریس 0938*****49 خیر بله
میثم آبادانی 0905*****63 خیر بله
کاوه ریوالدو 0933*****11 خیر بله
بی نام 0917*****35 خیر بله
بی نام 0933*****43 خیر بله
مصطفی شاهینی 0936*****16 خیر بله
جعفر دغلاوی 0916*****91 خیر بله
بی نام 0933*****35 خیر خیر
میثم آبادان 0916*****39 خیر بله
علیرضا دشتی 0917*****22 خیر بله
FarhadBadfar 0903*****63 خیر بله
علیرضا 0917*****82 خیر بله
aliii.ap 0937*****10 خیر بله
بی نام 0939*****71 خیر بله
یوسف ترکمانی 0915*****39 خیر بله
آرش 0917*****87 خیر بله
امید 0901*****96 خیر بله
بی نام 0910*****27 خیر بله
امیر کعبی از خرمشهر 0936*****91 خیر بله
مهدی 0917*****80 خیر بله
مهدی 0936*****49 خیر بله
شهریار حاجی 0912*****04 خیر بله
بی نام 0935*****17 خیر بله
آصف 0916*****03 خیر بله
محمد 0922*****64 خیر بله
بی نام 0937*****32 خیر بله
حمید 0930*****83 خیر بله
برگزار کننده نظرسنجی : طرفداری