آیا از عملکرد برنامه نود و عادل فردوسی پور در سال ۹۷ رضایت دارید؟

آیا برخورد مدیر شبکه ۳ با عادل فردوسی پور درست بود؟
رضایت از 90
بله
خیر
14.61%
85.39%
5852
1001
برخورد مدیر شبکه ۳
بله
خیر
93.62%
6.38%
434
6366
با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
تعداد کل شرکت کنندگان: 6853
نام شماره تماس برخورد با عادل عملکرد 90
مختار 0939*****36 بله بله
رضا 0938*****11 خیر بله
Ali 0911*****33 خیر بله
بی نام 0911*****90 خیر بله
hamed 0916*****10 خیر بله
Milad 0911*****77 خیر خیر
بی نام 0910*****53 خیر بله
adel 0915*****80 بله خیر
بی نام 0912*****45 خیر بله
حسین زرینه 0912*****11 خیر بله
بی نام 0914*****03 بله خیر
بی نام 0914*****11 بله خیر
هانی 0911*****10 خیر خیر
Art.blue 0937*****89 خیر خیر
reza 0902*****75 خیر بله
مجید 0912*****78 خیر بله
بی نام 0913*****00 خیر بله
محمود 0917*****87 خیر بله
مهیار 0912*****20 خیر بله
بی نام 0939*****49 خیر بله
محمد 0918*****41 خیر بله
Nima008 0936*****83 خیر بله
بی نام 0930*****48 خیر بله
بی نام 0912*****96 خیر بله
بی نام 0910*****97 خیر خیر
بی نام 0911*****18 بله خیر
مهدی 0922*****72 خیر بله
بی نام 0936*****13 خیر بله
بی نام 0914*****86 خیر بله
بی نام 0938*****39 خیر بله
حمید 0913*****93 خیر بله
Cyrus 0915*****47 خیر بله
محمد سطوتی 0910*****32 خیر بله
ali721 0930*****41 خیر بله
Masoud 0917*****97 خیر بله
reza 0933*****67 خیر بله
Mahtab abbasi 0912*****31 خیر بله
liliyano 0937*****75 خیر بله
bizhaan 0903*****97 خیر بله
سید عادل موسوی 0916*****25 خیر بله
Iman 0915*****50 خیر بله
بی نام 0921*****31 خیر بله
رضا حدادی 0938*****63 خیر بله
آقای لطفی 0938*****71 خیر بله
محسن تنابنده 0911*****74 خیر بله
محمدحسین رضایی 0930*****04 خیر بله
فرشاد 0917*****00 خیر بله
بی نام 0939*****75 خیر بله
بی نام 0917*****96 خیر بله
بی نام 0915*****85 خیر بله
میلاد خباز 0935*****67 خیر بله
پویا 0937*****97 خیر بله
بهمن قلی زاده 0936*****63 بله خیر
علی 0936*****40 خیر بله
بی نام 0916*****00 خیر بله
بی نام 0912*****80 خیر بله
بی نام 0914*****50 خیر بله
علیرضا رحیمی 0917*****07 خیر بله
محمدرضا 0912*****88 خیر بله
میثم 0912*****50 خیر بله
پارسا جعفری 0919*****90 خیر بله
بی نام 0918*****69 بله خیر
مصطفی 0939*****43 خیر بله
بی نام 0917*****38 خیر بله
Omid 0911*****73 خیر خیر
محمدرضا 0937*****82 خیر بله
حسین 0938*****94 خیر بله
بهنام 0933*****52 خیر بله
جلیل 0917*****39 خیر بله
محمد طغیانی 0937*****44 خیر بله
بی نام 0933*****17 خیر بله
یحیی 0933*****35 خیر بله
بی نام 0915*****10 خیر بله
Sam 0912*****35 خیر بله
بی نام 0912*****55 بله خیر
بی نام 0914*****02 بله بله
بی نام 0911*****65 خیر بله
بی نام 0935*****28 خیر بله
علی 0911*****52 خیر خیر
جكسون 0919*****75 خیر بله
احمد 0937*****39 خیر بله
صدقی 0939*****95 خیر خیر
حسین (pcforlife) 0912*****68 خیر خیر
حسینعلی 0919*****84 خیر بله
مهدی 0917*****00 خیر بله
بی نام 0919*****51 خیر بله
بی نام 0916*****11 بله خیر
هادی 0918*****07 خیر بله
عامر ارمغان 0911*****52 خیر خیر
یوسف لطفی نیا 0902*****77 خیر بله
سیاوش 0921*****81 خیر بله
بی نام 0933*****09 خیر بله
behrooz 0918*****30 خیر بله
بی نام 0910*****76 خیر بله
محمود 0939*****54 بله خیر
امیرعلی مهین پور 0990*****26 خیر بله
علا الدین مهین پور 0936*****80 خیر بله
نعیم 0911*****97 خیر بله
JG 0912*****53 خیر خیر
سورنا فخفوری 0912*****28 خیر بله
برگزار کننده نظرسنجی : طرفداری