آیا از عملکرد برنامه نود و عادل فردوسی پور در سال ۹۷ رضایت دارید؟

آیا برخورد مدیر شبکه ۳ با عادل فردوسی پور درست بود؟
رضایت از 90
بله
خیر
14.61%
85.39%
5852
1001
برخورد مدیر شبکه ۳
بله
خیر
93.62%
6.38%
434
6366
با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
تعداد کل شرکت کنندگان: 6853
نام شماره تماس برخورد با عادل عملکرد 90
سیرنگ 0902*****15 خیر بله
علی افشار 0919*****78 خیر بله
مهرداد 0912*****87 خیر بله
بی نام 0930*****50 خیر بله
بی نام 0910*****18 بله خیر
بی نام 0912*****93 خیر بله
بی نام 0910*****55 خیر بله
Kuorosh_kqz 0915*****59 خیر بله
حسن 0935*****82 خیر بله
Ali 0913*****81 بله خیر
رسول 0935*****69 خیر بله
بی نام 0912*****92 خیر بله
بی نام 0935*****07 خیر خیر
sepehr 0916*****69 خیر بله
مهدی بزرگمهر 0917*****84 خیر بله
sajjad hosseini 0919*****63 خیر بله
حسن قلی زاده 0905*****78 خیر بله
حسن قلی زاده 0991*****01 خیر بله
حسین 0910*****87 خیر بله
حسین 0901*****66 خیر بله
عباس نوری 0930*****36 خیر بله
Mehrdad 0910*****10 خیر بله
علی‌چنانه 0905*****17 خیر بله
علی فرهادیفر 0915*****51 خیر بله
sadegh 0939*****09 خیر بله
بی نام 0912*****93 بله خیر
علی 0919*****21 بله خیر
محمد 0939*****35 خیر بله
آلیسون بکر 0930*****11 خیر بله
بی نام 0991*****33 خیر بله
علی عرب 0913*****61 خیر بله
max90 0936*****54 خیر بله
DEXTER 0938*****48 خیر بله
بی نام 0939*****26 خیر بله
بی نام 0903*****15 خیر بله
محمدرضا دیا 0935*****56 خیر بله
داود موسوی 0935*****00 خیر بله
خلیل قاسمی 0917*****41 خیر بله
وحید 0914*****01 خیر بله
مجتبی 0919*****05 خیر بله
علی کشاورز 0912*****15 خیر بله
خوشبخت 0903*****76 خیر خیر
بی نام 0910*****79 بله خیر
بی نام 0936*****23 بله خیر
بی نام 0916*****08 خیر بله
X 0919*****83 خیر بله
فرشاد 0933*****17 خیر بله
mamad 0915*****02 بله خیر
mamad 0930*****75 بله خیر
' 0912*****29 خیر بله
heidari 0912*****74 خیر بله
بی نام 0919*****35 خیر بله
بی نام 0921*****49 خیر بله
Мегран 0919*****49 خیر بله
Mking 0915*****13 خیر بله
بی نام 0938*****66 خیر بله
محمد رضایی 0939*****87 خیر بله
farzad 0917*****76 خیر بله
بی نام 0937*****57 خیر بله
danial 0911*****19 خیر خیر
محمد ابراهیم 0939*****53 خیر بله
مازیار 0912*****01 خیر بله
محمدداربام 0911*****69 خیر بله
بی نام 0912*****04 خیر بله
بی نام 0903*****94 خیر بله
آرامیان 0933*****73 خیر خیر
omid 0917*****02 خیر بله
بختیاری 0916*****37 خیر بله
بی نام 0938*****12 خیر بله
پوریا 0938*****31 خیر بله
ایمان 0937*****04 خیر بله
علی واحد 0938*****32 خیر بله
yaser 0918*****29 خیر بله
siavash 0939*****87 خیر بله
بی نام 0917*****60 خیر بله
بی نام 0917*****10 بله بله
بی نام 0912*****01 خیر بله
امیرحسین 0938*****94 خیر بله
محمدرضا 0917*****60 خیر بله
Reza heidarpour 0916*****99 خیر بله
بی نام 0938*****22 خیر بله
مهدی 0939*****91 خیر بله
بی نام 0917*****47 خیر بله
دانیال میرزایی 0919*****07 خیر خیر
معین 0915*****91 خیر بله
Mehdipalizban 0917*****47 خیر بله
بی نام 0935*****67 خیر بله
پوریا بادلی 0911*****97 خیر بله
مهدی 0936*****44 خیر بله
سید محسن علی زاده 0903*****97 بله خیر
میلاد 0917*****44 خیر بله
بی نام 0937*****17 خیر بله
بی نام 0921*****71 خیر بله
مهدی 0937*****10 بله خیر
بی نام 0915*****04 خیر بله
mehdi 0933*****53 خیر بله
akbar 0937*****07 خیر خیر
بی نام 0930*****15 خیر خیر
omar 0918*****72 خیر بله
افشین 0912*****02 خیر بله
برگزار کننده نظرسنجی : طرفداری