آیا از عملکرد برنامه نود و عادل فردوسی پور در سال ۹۷ رضایت دارید؟

آیا برخورد مدیر شبکه ۳ با عادل فردوسی پور درست بود؟
رضایت از 90
بله
خیر
14.61%
85.39%
5852
1001
برخورد مدیر شبکه ۳
بله
خیر
93.62%
6.38%
434
6366
با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
تعداد کل شرکت کنندگان: 6853
نام شماره تماس برخورد با عادل عملکرد 90
سالار خان صنیعی 0912*****71 خیر بله
سالار صنیعی 0912*****67 خیر بله
صنیعی 0912*****66 خیر بله
بی نام 0912*****29 خیر بله
سپنتا پرتو 0936*****12 خیر بله
زهره 0912*****28 خیر بله
مهسا 0938*****16 خیر بله
مریم پرندوست 0911*****09 خیر بله
بی نام 0936*****51 خیر بله
بی نام 0919*****36 خیر بله
مهردادحاجی پور 0911*****84 بله خیر
علی 0939*****98 خیر بله
سید حسین رضوی 0939*****64 خیر بله
Naser saritas 0936*****76 خیر بله
مهدی 0933*****67 خیر بله
محسن طباطبایی 0935*****17 خیر بله
محمد فخراحمد 0935*****01 بله بله
بی نام 0912*****81 خیر بله
بی نام 0935*****42 خیر بله
حمزه جعفری 0913*****30 خیر بله
حسین 0933*****77 خیر بله
Ebi4470 0935*****69 خیر بله
بی نام 0911*****08 خیر بله
بی نام 0938*****32 خیر بله
Erfan 0936*****75 خیر بله
بی نام 0921*****83 خیر بله
بی نام 0913*****85 خیر بله
mohammad 0930*****79 خیر بله
Misaq 0911*****92 خیر بله
محمدحسین شمسی 0918*****82 خیر بله
Esmail Brarean 0918*****71 خیر بله
بی نام 0935*****43 خیر بله
امیرحسین بابارحیم 0919*****35 بله خیر
بی نام 0916*****01 خیر بله
بی نام 0930*****08 خیر بله
بی نام 0911*****63 خیر بله
امیر موسوی 0919*****39 خیر بله
محمد 0915*****07 خیر بله
Alireza fereiduni 0933*****10 خیر بله
Reza 0911*****85 خیر بله
hjh 0912*****11 خیر بله
علی 0916*****94 بله بله
بی نام 0915*****85 خیر بله
rigi 0915*****35 خیر بله
مهدی 0917*****60 خیر بله
behrooz 0918*****02 بله خیر
بی نام 0917*****52 خیر بله
بی نام 0912*****55 خیر بله
A.ghasemi 0912*****84 خیر بله
شاهین نقوی 0912*****42 خیر بله
بی نام 0902*****91 خیر بله
بی نام 0936*****45 خیر بله
بی نام 0913*****17 خیر بله
اری به حذف عادل 0990*****78 بله خیر
Amir hosein 0990*****69 خیر بله
حمید رضا هاشم پور 0912*****44 خیر بله
علی 0939*****00 خیر بله
کیرم من دی مدیر شبکه سه کس کش حروم 0917*****24 خیر بله
علیرضا 0935*****07 خیر بله
علی 0933*****21 خیر بله
سیداحمدحسینی 0917*****75 خیر بله
سید امان حافظی 0917*****63 خیر بله
محمد 0935*****77 خیر بله
علی 0912*****26 خیر بله
بی نام 0937*****98 خیر بله
بی نام 0935*****25 خیر بله
بهرامی 0937*****35 خیر بله
بی نام 0935*****09 خیر بله
پروین اسکندری 0916*****96 خیر بله
Mandana 0916*****17 خیر بله
firouzabadi 0912*****07 خیر بله
محمد جواد 0916*****28 خیر بله
مینا 0937*****99 خیر بله
Ahmad 0990*****35 بله خیر
بی نام 0938*****84 خیر بله
زهرا 0910*****90 خیر بله
مریم 0910*****91 خیر بله
Pouya 0911*****94 خیر بله
هادی 0917*****63 خیر بله
متاسفم برا کسایی ک نظر مخاطبین براشون مهم نیست 0922*****65 خیر بله
Arash Sharifi shoushtari 0902*****92 خیر بله
بی نام 0990*****77 بله خیر
محسن شاه آبادی 0936*****85 خیر بله
محسن فراهانی 0919*****52 خیر بله
محمد 0912*****78 خیر بله
بی نام 0919*****31 خیر بله
محمد علیزاده 0930*****39 خیر بله
Ali 0911*****51 خیر بله
مهرشاد 0937*****98 خیر بله
روحانی 0917*****80 خیر بله
رها 0917*****84 خیر بله
سعید 0935*****77 خیر بله
بی نام 0938*****38 خیر بله
مسعودشفیعی 0912*****28 خیر بله
بی نام 0920*****52 خیر بله
بی نام 0913*****98 خیر بله
Hamid 0912*****03 خیر بله
بی نام 0917*****21 خیر بله
رسول 0990*****82 خیر بله
نسیم عطاری 0912*****50 خیر بله
برگزار کننده نظرسنجی : طرفداری