آیا با گزینه موقت ایرانی برای هدایت تیم ملی ایران موافقید؟

نظرسنجی به اتمام رسیده است.

موافق
مخالف
80.41%
19.59%
579
2377
تعداد کل شرکت کنندگان: 2956
نام شماره تماس گروه سنی رای
بی نام 0930*****22 نامشخص مخالف
سید طه موسوی 0912*****94 ۳۱ تا ۳۴ مخالف
بی نام 0913*****34 ۲۳ تا ۲۶ مخالف
بی نام 0930*****18 ۳۵ و بیشتر موافق
محمد 0937*****25 ۲۳ تا ۲۶ مخالف
بی نام 0911*****93 ۲۲ و کمتر موافق
007 0915*****03 نامشخص مخالف
Demon 0914*****45 ۲۷ تا ۳۰ موافق
سحر رئال 0912*****69 ۲۷ تا ۳۰ موافق
بی نام 0919*****39 ۲۷ تا ۳۰ مخالف
hesam 0919*****56 ۲۷ تا ۳۰ موافق
بی نام 0915*****17 نامشخص مخالف
oad 0930*****61 ۲۲ و کمتر مخالف
بی نام 0912*****92 ۳۵ و بیشتر موافق
عماد 0913*****62 ۳۱ تا ۳۴ مخالف
amir h 0912*****93 ۲۳ تا ۲۶ مخالف
امیرعلی شعبانی 0938*****15 ۲۲ و کمتر مخالف
محمدحسین خسروی‌فر 0936*****77 نامشخص مخالف
بی نام 0918*****15 ۲۳ تا ۲۶ مخالف
daniyal 0919*****70 نامشخص مخالف
behnam1302.bb@gmail.com 0935*****19 ۲۷ تا ۳۰ مخالف
بی نام 0933*****36 ۳۱ تا ۳۴ مخالف
بابک 0919*****44 ۳۱ تا ۳۴ مخالف
امیرعلی ملاح 0936*****76 نامشخص موافق
Ali 0936*****66 ۲۳ تا ۲۶ مخالف
kian 0912*****16 ۲۷ تا ۳۰ مخالف
بی نام 0936*****44 ۲۳ تا ۲۶ موافق
omid 0912*****39 ۲۷ تا ۳۰ مخالف
احسان جلیلی 0912*****80 ۲۲ و کمتر موافق
محمدرضا 0918*****38 ۲۲ و کمتر مخالف
فرزاد 0912*****77 ۳۵ و بیشتر مخالف
Holu 0904*****79 ۲۲ و کمتر مخالف
بی نام 0933*****91 ۲۳ تا ۲۶ موافق
Amir 0939*****97 ۲۳ تا ۲۶ مخالف
حسین مرادقلی 0911*****57 ۲۳ تا ۲۶ مخالف
امیر حسین سپاهی 0912*****96 ۲۷ تا ۳۰ مخالف
Milad Nouri 0913*****85 ۳۱ تا ۳۴ مخالف
داود یوسفی 0914*****32 ۲۷ تا ۳۰ موافق
erfan 0919*****48 ۲۳ تا ۲۶ مخالف
بی نام 0935*****61 نامشخص مخالف
MadMax 0933*****92 ۲۲ و کمتر موافق
بی نام 0911*****17 ۲۲ و کمتر مخالف
بی نام 0937*****40 نامشخص مخالف
بابک 0912*****23 ۳۱ تا ۳۴ مخالف
علی سلطانی فرد 0912*****13 ۲۲ و کمتر مخالف
بی نام 0919*****17 ۳۱ تا ۳۴ موافق
محمد نیازی 0911*****82 ۳۱ تا ۳۴ مخالف
امیرعلی سامیار 0910*****39 نامشخص مخالف
سعید استقلالی 0935*****93 ۲۷ تا ۳۰ مخالف
سعید استقلالی 0912*****43 ۲۷ تا ۳۰ مخالف
09367021263 0936*****63 ۲۲ و کمتر موافق
امیرحسین کاظمی 0921*****24 ۲۳ تا ۲۶ موافق
بی نام 0913*****88 ۲۷ تا ۳۰ مخالف
محمد 0911*****98 ۲۳ تا ۲۶ مخالف
بی نام 0901*****65 نامشخص مخالف
بی نام 0912*****10 ۲۳ تا ۲۶ موافق
بی نام 0939*****16 ۳۱ تا ۳۴ موافق
بی نام 0930*****71 ۲۲ و کمتر موافق
بی نام 0912*****32 ۲۷ تا ۳۰ مخالف
محمدرضا 0917*****22 ۲۷ تا ۳۰ مخالف
بی نام 0912*****29 ۳۱ تا ۳۴ مخالف
محمد 0917*****62 ۳۱ تا ۳۴ مخالف
محمد 0903*****95 ۲۷ تا ۳۰ مخالف
محمد 0913*****76 ۲۷ تا ۳۰ مخالف
بی نام 0911*****55 ۲۲ و کمتر مخالف
علی 0939*****99 ۲۷ تا ۳۰ موافق
بی نام 0937*****43 ۲۳ تا ۲۶ موافق
kevin 0903*****25 ۲۳ تا ۲۶ موافق
بی نام 0912*****38 ۳۱ تا ۳۴ مخالف
بی نام 0901*****52 ۲۳ تا ۲۶ مخالف
وحید پورایمان 0912*****68 ۲۷ تا ۳۰ مخالف
حامدمیرعالی 0903*****17 نامشخص مخالف
jagahi.ir 0938*****04 ۲۳ تا ۲۶ مخالف
بی نام 0912*****33 ۲۷ تا ۳۰ موافق
بی نام 0930*****11 ۳۵ و بیشتر موافق
بی نام 0919*****11 ۲۷ تا ۳۰ مخالف
بی نام 0902*****97 ۲۲ و کمتر مخالف
بی نام 0912*****20 ۳۵ و بیشتر مخالف
بی نام 0935*****39 ۲۷ تا ۳۰ مخالف
احسان.م 0936*****07 ۲۷ تا ۳۰ مخالف
میثم 0910*****31 ۳۱ تا ۳۴ موافق
محدرضا 0916*****97 نامشخص مخالف
فرشاد 0937*****44 نامشخص موافق
طاها کهرازهی 0915*****69 ۳۵ و بیشتر مخالف
سعید 0912*****06 ۳۱ تا ۳۴ موافق
مهدی 0912*****34 ۳۵ و بیشتر مخالف
یاسین 0905*****07 ۲۳ تا ۲۶ مخالف
Mohammad reza samadi 0911*****69 ۲۳ تا ۲۶ مخالف
aliac80 0912*****50 ۲۲ و کمتر مخالف
عبدالعزیز ژاله 0914*****74 نامشخص مخالف
Amin LFC 0935*****76 ۲۲ و کمتر مخالف
امین 0915*****12 ۳۱ تا ۳۴ مخالف
مهدی 0913*****03 ۳۵ و بیشتر مخالف
بی نام 0911*****01 ۳۱ تا ۳۴ مخالف
بی نام 0938*****00 ۲۳ تا ۲۶ مخالف
بی نام 0914*****42 نامشخص مخالف
بی نام 0913*****46 ۲۳ تا ۲۶ مخالف
محمد 0903*****15 نامشخص مخالف
بی نام 0912*****63 ۲۲ و کمتر مخالف
Amir LFC 0916*****20 ۲۳ تا ۲۶ مخالف
برگزار کننده نظرسنجی : طرفداری